Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 7. ročník - Raný středověk

Znaky
středověku
Stěhování
národů
Životní
styl
Byzantská
říše
První státy
v Evropě
První státy
u nás
Velká
Morava
První
Přemyslovci
Románská
kultura
Zdroje informací

Znaky středověku

Charakteristika

Raný středověk – 5. až 12. století

Vrcholný středověk – 12. až 15. století

Pozdní středověk – 1500 - 1640