Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Newtonovy pohybové zákony

Pohybové zákony Zákon síly Zákon akce a reakce Zákon setrvačnosti Literatura

Pohyb

Působí-li na těleso síla, může se měnit se jeho rychlost. Těleso se uvede z klidu do pohybu, může zrychlit pohyb či zpomalit pohyb, zastavit se, změnit směr pohybu. Změna rychlosti závisí na velikosti síly a na hmotnosti tělesa. Proti pohybu těles působí brzdné síly - třecí nebo odporové. Říkámre, že síla má pohybové účinky.

Působením síly a jejich principen se zabýval Isaac Newton. Svá pozorování sepsal v knize Principia. Dodnes se na jeho počest mluví o zákonech Newtonových.