Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 8. ročník - Česká republika - hospodářství

Privatizace,
struktura ekonomiky
Les
a voda
Zemědělství
Konkurenceschopnost
průmyslu
Služby
Doprava
Zdroje informací

Privatizace, struktura ekonomiky

Historie

Před rokem 1948

Rok 1948

Rok 1989


Současnost