Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 7. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň dvojhlasá
Zdroje informací

Intonace a intonační cvičení

Zásady správné intonace

Hlasová hygiena


Intonace a její rozsah


Intonace a tónina

Intonujeme ve všech tóninách durových (tvrdých) i mollových (měkkých). Celkový hlasový rozsah v 7. ročníku by neměl přesáhnout zespoda malé a a seshora dvoučárkované e.

Solmizační slabiky

Solmizační slabiky se používají k označení tónů diatonické stupnice v analogii k označení pomocí písmen latinky.

Jednotlivé solmizační slabiky jsou do - re - mi - fa - sol - la - si

I II III IV V VI VII VIII
do re mi fa sol la si do
C D E F G A H C


Historický původ

Tyto slabiky jsou odvozeny z prvních slabik veršů středověkého náboženského chorálu od mnicha Paula Diacona Ut queant laxis oslavujícího Jana Křitele.

V latině text hymny zní

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli torum
Solva polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes

V 18. století byla slabika ut nahrazena pro snazší výslovnost slabikou do (z latinského Dominus - Bůh)Příklady intonačních cvičeních pro 7. ročník

Intonace v D-dur


d - e - fis - g - a - h - cis - d - d - cis - h - a - g - fis - e - d
d - e - fis - g - a - g - fis - e - d
d - e - fis - g - fis - e - d
d - e - fis - g - a - g - fis - e - d - fis - a - fis - d
d - e - fis - g - fis - e - d - fis - d
d - fis - a - fis - d - fis - d
a - g - fis - e - d - fis - d
d - e - fis - e - d - e - d
a - fis - d - fis - d


Intonace v A-dur


a - h - cis - d - e - fis - gis - a - a - gis - fis - e - d - cis - h - a
a - h - cis - d - e - d - cis - h - a
a - h - cis - d - cis - h - a
a - h - cis - d - e - d - cis - h - a - cis - e - cis - a
a - h - cis - d - cis - h - a - cis - a
e - d - cis - h - a - cis - a
e - cis - a - cis - a
a - h - cis - h - a - h - a


Intonace v C-dur


c - d - e - f - g -a - h - c - c - h - a - g - f - e - d - c
c - d -e - f - g - f - e - d - c
g - f - e - d - c - d - c
g - f - e - d - c - d - e -f - g


Intonace v H-dur


h - cis - dis - e - fis - gis - ais - h - h - ais - gis - fis - e - dis - cis - h
h - cis - dis - e - fis - e - dis - cis - h
fis - e - dis - cis - h - cis - h
h - cis - dis - e - dis - cis - h
h - cis - dis - cis - h
dis - cis - h - cis - h


Zdroj: http://cs.wikipedia.org