Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 9. ročník - Laboratorní práce

Laboratorní práce č.1 Laboratorní práce č.2 Laboratorní práce č.3 Laboratorní práce č.4 Laboratorní práce č.5 Literatura

Laboratorní práce č.1Reakce vápníku a jeho sloučenin

Úloha: Proveďte sérii reakcí vápníku a jeho sloučenin.

Příprava
 • Pomůcky:


 • Látky:

 • Pracovní postup: (obrázek)

  a) Na spalovací lžičce zahřejte granulku vápníku.

  b) Produkt reakce (A) sklepněte ze spalovací lžičky do kádinky s 20 cm3 vody. K směsi přidejte 3 až 4 kapky roztoku fenolftaleinu a směs promíchejte skleněnou tyčinkou.

  c) K směsi v kádince pozvolna, za stálého míchání přilévejte kyselinu chlorovodíkovou, až dojde k změně barvy indikátoru.  Pozorování a výsledky:


  Popište změny, které proběhly při reakci vápníku se vzdušným kyslíkem. Produkt reakce označte (A).


  Došlo k změně barvy indikátoru? Pokud ano, co tato změna dokazuje? Vzniklý produkt označte (B).

  Co prokázala změna barvy indikátoru? Produkt reakce látky (A) s kyselinou chlorovodíkovou označte (C).


  opakov slouc.jpg, 23kB
  obr. Základy chemie 1, Nakl. Fortuna  Závěry:

  Reakce probíhající při pokusu vyjádřete chemickými rovnicemi. Místo písmen (A), (B), (C), (D) uveďte příslušné vzorce látek a napište název těchto látek. Do které skupiny látek patří tyto chemické látky?

  a) Ca + ......... -------------> (A)


  b) (A) + H2O -------------> (B)


  c) (B) + HCl -------------> (C) + (D)


  nahoru