Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 8. ročník - 18. století

Habsburská monarchie
v 18. století
Prusko
a Polsko
Věda
a vynálezy
Anglie
v 18. století
Francie
v 18. století
Rusko
v 18. století
Vznik
USA
Osvícenství
Napoleon
Bonaparte
Klasicismus
a romantismus
Zdroje informací

Habsburská monarchie v 18. století

Josef I. (1705 – 1711)


Karel VI. (1711 – 1740)


Marie Terezie (1740 – 1780)

Reformy Marie Terezie

ve správě státu
Bylo zavedeno sčítání lidu, za tím účelem, aby se zjistil počet mužů. Zavedla ústřední úřady obsazené placenými, školenými úředníky.Země rozdělila na kraje, v jejich čele byli krajští hejtmani. Zavedla městské úřady, zvané magistráty. Domy dostaly popisná čísla. Zavedla příjmení. Uznala Romy za právoplatné občany a nechala pro ně stavět sídliště. Zavedla jednotné míry a váhy, jednotný peněžní systém.
v armádě
Podle vzoru Francie a Pruska zřídila stálé vojsko. Přestalo dosavadní verbování vojska a byly zavedeny pravidelné odvody. Pro vzdělání důstojníků byly založeny vojenské školy.
ve financích
Zavedla spravedlivější placení daní podle vyměření půdy a majetku, zdanila i panskou půdu. R. 1775 byl vydán robotní patent. Zavedla první papírové peníze.
v soudnictví
Především omezila práva soudit a mučit v některých vrchnostech městečkách, bylo odstraněno upalování čarodějnic a mučení, ale i potom mohli být lidé veřejně bičováni, vystavováni na pranýři a přikováni v žaláři. Přestala popravovat kočovné Romy
ve školství
Zavedla povinnou pětiletou školní docházku. Byly zřizovány školy triviální, tam chodily děti od 6. do 12.let. Učily se náboženství, čtení, psaní, počítání, chov dobytka, včel, obdělávání zahrad, polí, šití, pletení a vaření. Ve větších městech byly zřízeny školy hlavní. Tam se učily děti náboženství, čtení, psaní, počítání, latinu, zeměpis, dějepis, přírodopis, sloh, kreslení, měřictví, hospodářství. V hlavních městech byly školy normální, kde se vzdělávali budoucí učitelé. Učilo se německy.

Dne 18. srpna 1765 večer náhle zemřel František I., manžel Marie Terezie, na infarkt. Ta se se ztrátou svého milovaného muže nikdy nevyrovnala a až do vlastní smrti chodila v černých šatech a veškeré své šperky rozdala svým dcerám. Dne 8. listopadu 1780 se nachladila na lovu bažantů a 29. listopadu 1780 zemřela. Pitva ukazuje, že jí nefungovala jedna plíce.


Josef II. (1780 – 1790)


Leopold II. (1790 – 1792)