Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - Laboratorní práce 6. ročník

Laboratorní práce č. 1 Laboratorní práce č. 2 Laboratorní práce č. 3 Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 1

Téma: Zásady práce s lupou

Náměty pro pozorování lupou