Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Mechanika tekutin

Tlak v kapalině Vztlaková síla kapaliny Tlak v plynu Přetlak, podtlak Literatura

Tlak v Kapalině

Mechanické vlastnosti kapalin

Tlak přenášený kapalinou

Pascalův zákon:
Tlak přenášený kapalinou je ve všech místech kapaliny stejný.


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Tlak p, jednotkou tlaku je pascal Pa. Tlak p vypočítáme, dělíme-li tlakovou sílu F obsahem plochy S na kterou působí. (viz. tlak )

Hydraulická zařízení

F1   F2

=
S1   S2


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

d10.JPG, 1,7MB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Hydrostatická tlaková síla


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Hydrostatický paradox

Hydrostatický tlak


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA