Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Funkce

trojúhelník sinus cosinus tangens Literatura

Pravoúhlý trojúhelník

V pravoúhlých trojúhelnících označujeme stranu rpotilehlouk pravému úhlu jako přeponu, ostatní dvě strany jako odvěsny. Vzhledem ke zvolenému úhlu je vždy jedna odvěsna přilehlá a druhá protilehlá.


Michal Benda CC BY-NC-ND

Všechny pravoúhlé trojúhelníky se shodnými úhly jsou si podobné, mají tedy stejný poměr dvou odpovídajících si stran.

Poměr protilehlé odvěsny daného úhlu k přeponě označujeme jako sinus.

sin α = a

c

Poměr přilehlé odvěsny daného úhlu k přeponě označujeme jako cosinus.

cos α = b

c

Poměr přilehlé odvěsny daného úhlu k protilehlé odvěsně označujeme jako tangens.

tg α = a

b