Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Pythagorova věta

Pythagorova věta Pythagorova věta v rovině Pythagorova věta v prostoru Literatura

Pythagorova věta

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami.

přepona2 = odvěsna2 + odvěsna2


Michal Benda CC BY-NC-ND

 

Pythagorova věta se také většinou zapisuje pro pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem u vrcholu C ve tvaru:

c2 = a2 + b2

a2 = c2 - b2

b2 = c2 - a2


Michal Benda CC BY-NC-ND