Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 6. ročník - Výchova ke zdraví

Vztahy
v rodině
Pohybové
aktivity
Výživa Problémy
dospívání
Kouření
a alkohol
Osobní
bezpečí
Zdroje
informací

Problémy dospívání

Dospívání = puberta

Puberta je inicializována hormonálními signály z mozku do pohlavních orgánů V odpověď produkují pohlavní orgány různé hormony, které stimulují růst, funkci nebo proměny mozku, kostí, svalů, kůže, vnitřních i vnějších pohlavních orgánů. Růst se zrychluje v první části puberty a vrcholu dosahuje na jejím konci.Před pubertou se tělesné odlišnosti mezi chlapci a děvčaty omezují pouze na oblast genitálií.Během puberty se rozvinou rozdíly ve velikosti, tvaru, kompozici a funkci tělesných struktur a systémů. Nejvíce je to zřetelné u tzv. druhotných pohlavních znaků.

Fyzické změny u chlapců

Fyzické změny u dívek

Psychické změny v pubertě