Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 7. ročník - Člověk ve společnosti

Ochrana člověka
v mimořádných situacích
Tolerance a netolerance
v mezilidských vztazích
Zdroje
informací

Ochrana člověka v mimořádných situacích

Ochrana člověka v mimořádných situacích

Nejčastější případy ohrožení

Zásady po vyrozumění o ohrožení

Integrovaný záchranný systém

Stupně nebezpečí

Důležitá telefonní čísla, jejichž zneužití je trestné

Varovné signály sirény

Trvalý tón

Kolísavý tón

Přerušovaný tón

Činnost obyvatelstva

Signál „požární poplach“

Přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany, netýká se tedy varování obyvatel