Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 6. ročník - Člověk ve společnosti

Státní
symboly
Vlast,
mateřský jazyk
Normy chování
ve společnosti
Kulturní život,
tradice
Média,
masová kultura
Chování
v rodině
Zdroje
informací

Státní symboly, historie jejich vzniku

Oficiální státní symboly

Státní znak

Státní barvy

Státní vlajka

Vlajka prezidenta republiky

Státní pečeť

Státní hymna - Kde domov můj

Tradiční symboly českého státu, které nejsou zakotveny v ústavě