Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 8. ročník - Finanční gramotnost

Majetek
a vlastnictví
Peněžnictví
a bankovnictví
Daňový
systém
Podstata
fungování trhu
Dělba
práce
Cena
zboží
Zdroje
informací

Majetek a vlastnictví

Majetek

Nemovitý majetek

Pro lepší zapamatování - na Slovensku říkají tomuto majetku nehnutelnost (věc, se kterou nejde pohnout)

Movitý majetek

Způsoby nabytí majetku

Legální

Nelegální

ExekuceVlastnictví

Podle vlastníků rozlišujeme:

Ochranná známka

Porušení vlastnických práv duševního vlastnictví