Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 9. ročník - Stát a právo

Vznik, typy
a znaky státu
Státní moc,
demokracie, volby
Lidská
práva
Právo
v každodenním životě
Protispolečenské jednání
a justice
Zdroje
informací

Vznik, typy a znaky státu

Stát je politickou formou organizace lidské společnosti na určitém území. Je nadřazený občanům a obyvatelům.Svou státní moc používá k zabezpečení nezávislosti, samostatnosti.

Vznik státu


Typy státu


Znaky státu