Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 7. ročník - Výchova ke zdraví

Tělesné, duševní
a sociální zdraví
Stravovací návyky,
civilizační nemoci
Prevence
zdraví
Problémy
dospívání
Druhy
závislostí
Šikana,
vliv party
Soužití v komunitách,
rodina, třída
Zdroje
informací

Tělesné, duševní a sociální zdraví

Únava

Stres

Reakce na stres

Obvyklé stresové faktory (stresory)