Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 9. ročník - Mezinárodní vztahy

Světová
mezinárodní spolupráce
Evropská
unie
Souvislost globálních
a lokálních problémů
Mezinárodní
terorismus
Zdroje
informací

Světová mezinárodní spolupráce

Charakteristika

Pro zajištění vnější bezpečnosti obyvatel svých států od pradávna uzavírají politikové dvoustranné (bilaterální) a vícestranné (multilaterální) dohody, ve kterých se zavazují k poskytnutí pomoci v případě, že by jejich země byly napadeny. Historické zkušenosti potvrzují potřebu zabezpečit mír mezi státy výrazněji než jen prostřednictvím smluv, ale založením mezinárodních organizací. Na základě spojeneckých dohod uzavřených během druhé světové války se státy spojené v boji proti fašismu snažily vytvořit univerzální mezinárodní instituce schopné řešit všeobecnou dohodou zásadní světové problémy ve všech oblastech lidského života.S tímto cílem a posláním byla v roce 1945 vytvořena Organizace spojených národů, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa.V roce 2011 měla 193 členských států.

OSN (United Natins – UN)

Cíle OSN

Organizace

Základní orgány OSN

Přidružené organizace, které působí relativně samostatně

Všechny orgány a organizace OSN mají možnost vyhlášením určitého dne v roce nebo celého roku zaměřit pozornost veřejnosti na podporu své činnosti (např. Mezinárodní den dětí, Den lidských práv, Světový den výživy)

NATO Severoatlantická aliance

Nevládní bezpečnostní instituce v Evropě