Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Výchova k občanství - 9. ročník - Ochrana člověka

Povinnosti
občana
Ochrana
státu
Situace
ohrožení
Mimořádné
události
Evakuace
obyvatelstva
Ozbrojené
síly ČR
Preventivní
chování
Rizika
v dopravě
Zdroje
informací

Povinnosti občana při zajištění obrany státu