Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 9. ročník - Příprava pokrmů

Vybavení kuchyně Jídelníček Potraviny rostlinné Potraviny živočišné Pochutiny Stolování Recepty Zdroje informací

Stolování

Úprava stolu a stolování


Přestože se nejjednodušší abeceda chování u stolu zdá samozřejmostí, velmi často se setkáváme s porušováním i těch nejprostších pravidel. Bez ohledu na to, o jaké stolování se jedná, zda rodinné, slavnostní či oficiální, měli bychom se u stolu za všech okolností a v jakémkoliv prostředí chovat slušně. Podmínkou slušného stolování je naše chování za každé situace „ in " , správně založený inventář a zcela jistě pěkně upravený stůl.


Dobře upravený stůl je stůl účelně a čistě prostřený, kde je vše přehledné a podle potřeby uspořádané tak, abychom mohli jíst v klidu bez zbytečného odbíhání. Slavnostně prostřený stůl je nezbytnou součástí téměř každé oslavy. Při přípravě slavnostního stolu kromě pravidel můžeme využít i svou fantazii. Neměli bychom ale zapomínat na to, aby přílišná zdobnost neomezovala samotné stolování. Slavnostní tabule by měla vycházet z povahy celé akce.

 • Je naprostou a nezbytnou samozřejmostí, že všichni hosté by měli mít stejný veškerý jídelní servis.
 • Při slavnostnějších příležitostech prostíráme ubrusy pouze textilní neboli látkové.
 • Velmi efektní jsou středové naprony (vrchní čtvercové ubrusy) nebo šerpy (pás ubrusu vedený středem stolu).
 • Dbáme na to, aby vše vždy barevně ladilo.
 • Samotné tradiční prostírání pro hosta se skládá z talířů, příborů a sklenic.
 • Název pro toto seskupení je couvert (kuvér).
 • Příbory a sklenice by měly být vzorně vyleštěné, tedy bez otisků prstů či rtěnky.
 • Vnější příbory jsou určeny na předkrm, vnitřní na hlavní jídlo.
 • První sklenice je určena na vodu, široká na stopce na červené víno, vysoká na stopce na bílé víno.všechna foto: Ludvík Bartyzal
 • Nejvhodnější a nejlepší jsou sklenice z čirého skla.
 • Sklo malované či příliš zdobené nevhodně konkuruje svou pestrostí barvě nápoje.
 • Obvykle se svou barevností nehodí ani k ostatním věcem na stole.
 • Sklenice rozestavíme vpravo nahoře od talíře buď do trojúhelníku (tzv. košíčku) nebo šikmo za sebou.
 • Nikdy ne více než čtyři sklenice, z nichž každá je určena na jiný druh pití.
 • Centrum výzdoby by se u slavnostních tabulí mělo soustředit směrem k čelu stolu, tzn. k čestným místům.
 • Výzdoba některých druhů slavnostních tabulí vyžaduje respektování určitých vžitých zásad a pravidel.
 • Jsou dána tradicí a zaměřujeme se při nich na jiné symboly (štědrovečerní tabule, velikonoční, tématická…).
 • I neformální občerstvení s přáteli by mělo mít dostatek ubrousků, talířů, skleniček, mističek či tácků.
 • Pečivo a nakrájený chléb podáváme vždy v košíčku, který je vyložen ubrouskem, aby nic neokoralo.

Při pikniku v přírodě, grilování a gardenparty nemusí nutně cinkat porcelán, nestále musíme mít na zřeteli úctu k hostům. Naše kreativita by nejenom měla, ale přímo musí, vždy korespondovat se zdravým úsudkem a rozumem.