Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Nineth class

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Literatura

Unit 7


1 Crossword

Neúplná rodina                                                                                              
Rýže                    
Veř. doprava                                                                             
Premier                                                                   
Farář                              
Moderator                                             
Předpověď                                                  
Biopotraviny                                                         
Ministr                                        
Někoho si vzít                         
Hmyz                              
Důležitost                                                  
Hlad                              
Zdraví                              
Genetic. inženýrství                                                                                            
Gen                    
Čerstvý                         
Odborník                              
Zábava                                                                 
Vydělávat                    
Dramaticky                                                            
Stáhnout                                        
Diskuse                                                  
Polotovary                                                                             
Blahopřejeme k                                                                                       
Splnit se                                          

2 Crossword

Podnebí                                   
Chemikálie                                        
Šéfkuchař                    
Obřad                                        
Ženich                                                  
Nevěsta                         
Vpředu                         
Do zahraničí                              

3 Expressing the future

Zavolám ti v sedm hodin.
Koupí mu nové hodinky.
Nepozve ho na večírek.
Koupíš to auto.
Nebudu slavit moje narozeniny.
Navštívíme babičku v létě.
Koukej! Bude pršet.
Pošleš ten dopis?
Pojedeme do kina.
Počasí bude zítra lepší.
Mamince bude padesát.
Bratr půjde do školy.
Doufám, že přijdu včas.
Uvařím oběd.
Neuvěříš mému příběhu.
Bude se mu líbit ten dárek?
Jsem si jistá, že se mi bude líbit jeho nova knížka.
Bude rozumět tomu textu?

4 Phrasal verbs

come into come back come along come true
come down come after come round come from

Where does your friend __________________ ?
__________________! We are already late.
I ran away but he __________________me. When he __________________after the operation I was sitting by the bed.
If we __________________money we will buy a new car.
She lives in London now. I don´t know if she will ever __________________ .
I think my dreams __________________ .

5 Describe your family

  mum dad me brother, sister
Name        
Age        
Profession        
From        
Face        
Nose        
Eyes        
Hair        
Ears        
Complexion        
Character        
Hobbies        
Fav. colour        
Birthday        
Fav. animal        

6 Translate-tenses

Obvykle mluví anglicky.
Jak často chodíš do kina?
To nestojí devět liber.
Teď Anna snídá.
Máme schůzku v úterý.
Na koho čekáš?
Přečetl si text a rozuměl všemu.
Měl si hlad?
Neprodal jsem ten byt.
Čekali jsme na něj hodinu.
Kde si včera hráli děti?
Hledal jsem klíče hodinu.
Bude dlouhá zima.
Nenavštívím své kamarádky.
Bude se jí libit ten nový byt?
Bude se dívat na film v sedm večer.
Odpoledne bude sněžit.
Nebude se mi líbit její odpověď.
Znám ji už léta.
Byl jsi někdy v Řecku?
Ještě jsem nebyla v divadle.
Anna tu bydlí od roku 1976.
President navštívil mnoho cizích zemí.
Když jsem dorazili do divadla hra už hrála.
Nikdy předtím jsem ho nepotkal.
Byl to těžký rok.
Dokončila jsem tuto práci včera.