Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Nineth class

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Literatura

Unit 4


1 Crossword

Volit                                     
Veterinář               
Tríčko               
Obsah                                                                               
Podporovat                                   
Akné                    
Milovat se                                     
Recenze                              
Pohřešovaný                                   
Vdát se                                                    
Místní                         
Zákon               
Zajímat někoho                                        
Objetí               
Dárek                    
Přehnaně se něčím zaobírat                                                    
Frustrovaný                                                  
Sídliště                              
Trapný                                                            
V depresi                                             
Rande                    
Zástup                         
Kritizovat                                             
Obálka                         
Sloupek                              
Honit                         
Dospělý                         
Věta                              

2 Answer the questions p. 44

How old is Ben?
Is there any bullying at his school?
Why doesn´t he drink so much?
What does he think about his future job?
How old is Roxanne?
How many members of the family are there?
What does she watch?
What does she do at weekends?
What does she think about drugs?
Where would she like to live in future?
What does she think about parties?
What do we know about her father?
Are her parents divorced?

3 Answer the questions p. 45

How old is Mark?
Where does he want to live in future?
What is his mum´s reason for moving?
What is his hobby?
Does he share his hobby?
Where does he spend most of his free time?
What is he crazy about?
Where are his classmates on Saturday?

4 Finish the sentences about Mark

They can´t live on the estate because
Mark and his dad usually talk about
Everyone       at school.
The kids are very keen on their

5 Who said that? p.48

They just want to control us all the time.
They think they are the smartest.
They are crazy and speak quietly.
They think they are adults.
Why do they use lipsticks and shadows?
You can wait for them for ever.
They humiliate us all the time.

6 Fill in the verbs

Have           read           go          drive          write          finish Rain          wash          look          buy

My dad          the car every weekend.
Sarah          school in 2001.
We          to Greece last summer.
I usually          bread and butter for breakfast.
Mary          a book two years ago.
My brother          newspapers every day.
My cousin          a car every day.
I would like to          these shoes.
It often          in England in winter.
Can you          after my baby, please?

7 Answer the questions p. 51

Who is the letter for and from?
Who did Barry have to ask for some info?
When can you ride a moped?
What aren´t you allowed to do when you are under 16?
When can you vote?
Where can you get married at the age of 16?

8 Translate-if clauses-present

Jestli je mi zima, obleču si svetr.
Jestliže tam není mléko, půjdu do obchodu.
Jestli mě bolí zuby, půjdu k zubaři.
Jestli je slunečno, posnídám na zahradě.
Jestli jsou ty kalhoty špinavé dám je do pračky.
Jestli je auto rozbité, zavolám mechanika.
Jestli se mi nelíbí moje práce, najdu si jinou.
Jestli pojedu autobusem, bude to levnější.
Jestli bude pršet, nepůjdeme do parku.
Jestli bude mít hlad, koupí si svačinu.
Jestli bude mít čas, pomůže ti.
Jestli bude mít dost peněz, pojede do Austrálie.

9 Translate-if clauses-past, use ex. 8