Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Nineth class

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Literatura

Unit 6


1 Crossword

Zvláštní                         
Nákl.auto                         
Přívěs                                   
Pak                    
Krém na opalování                                        
Ukradená generace                                                                                  
Suvenýr                                        
Duše                    
Ovčí farma                                                              
Slaný                         
Sůl                    
Posvátný                              
Protestovat proti                                                                        
Protest                                   
Možný                                        
Opera                         
Přírodní                                   
Příroda                              
Označit                    
Vedoucí                                   
Strašně moc                                     
Klokan                                        
Představit                                             
Polopenze                                               
Plot                         
Obzvlášť                                                  

2 Crossword

Nářečí                                   
Krokodýl                                             
Korálový útes                                               
Trestanec                                   
Potvrdit                                   
Častý                              
Století                                   
Centimetr                                                  
Rakovina                              
Rezervace                                   
Skončit                                
Australan                              
Stydět se                                                           
Letiště                                   
Domorodý obyv.austr.                                        

3 Answer the questions p.65

Where can you find Opera House?
Why is “School of the Air” in Australia?
Who lived in Australia before the Europeans?
What is the biggest in Australia?
What did you find out about koala bears?
What can cause the Australian sun?
What is the fence good for?
What are the “salties”?
What is a common bird in Australia?
What can you see on the Australian roads?

4 Fill in the missing words-indirect speech

Write            like            speak            listen to            have             clean            need            drive            get            give up

He said he            a car.
They told me you            the windows.
She said she            smoking.
Ann told me her sister            married.
Tom said he            a book.
He told me he            French.
Mum told me she            a headache.
Sarah told me she            the film.
Martin told me he            music.

5 WH-questions

           is your name?
           is the nearest bookshop?
           are you always so angry?
           color does she like?
           money do you need?
           does she go to a doctor? Twice a year.
           pencil is this?
           Czech writers do you know? 10
           is Kaplice from Prague?
           does the film last?
           did you have for lunch?
           are you talking about? Peter
           are you leaving? Now.
           is that present? For my sister.

6 Passive voice

We make cheese from milk.
We sell the tickets here.
We clean the windows once a week.
I write homework at home.
We speak German in north Italy.
We know his songs.
We play ice hockey all over the world.
Columbus discovered America.
He finished his work last week.
The fire destroyed our house.
They caught the thief.
They gave him so much money.
Tom won the competition.
Martin wrote some English novels.

7 Translate-passive voice

Nejsem zván na večírek.
Moje auto bylo ukradeno.
Dům je postaven z cihel.
Chleba je prodáván v pekařství.
Písničky jsou zpívány ny hudební výchově.
Dort je vyroben z mouky a másla.
Vánoce se slaví v prosinci.
Katedrálu sv. Pavla postavil Ch. Wren.
Angličtinu se učí už ve školce.
Hodiny odbyly jednu.
Noviny se tisknou denně.
Muzea jsou zavřena v pondělí.