Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Nineth class

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Literatura

Unit 1


1 Crossword

Svézt se                                                 
Vyrábět                                   
Vězení                              
Vepřová                    
Obyvatelstvo                                                  
Vyuč. hodina                              
Nikde                                                  
Vzkaz                    
Člen                              
Šílený               
Skříňka                              
Lež               
Vliv                                             
Známka                         
Opilý                         
Kukuřice                    
Smlouva                                        
Chytit                         
Hovězí                    
Sám                         
Rada                              
Zkoušky                         
Propadnout                    
Projít u zkoušky                    
Slíbit                                   
Rozhodnout                              
Nehoda                                        
Najít                    
Pamatovat si                                        

2 Use the passive-present

The house-clean-today
These windows-clean-every week?
Glass-make-fro sand
Stamps-sell-in a newsagent
This computer-not use-every lesson
How-this word-write?
The book-write-in English

3 Correct the sentences

This castle built 200 years ago.
Football plays all over the world.
Why did the letter send to my mum?
A garage is a place where cars repair.
Where is she born?
How many languages are speaking in Canada?
When was invented the telephone?

4 Use the passive-past

The rooms-paint-last month
The house-clean yesterday
Two people-hurt-in the accident
My ring-steal-a week ago
When-the town-build?
Who-invite-to the party?
How-these plates-break?
I-not wake up-by the Sun

6 What is it made of?

The bread is made of
The schnitzel is made of
The furniture is made of
The glass is made of
The is made of
The necklace is made of
The shoes are made of
The house is made of
The human body is made of

7 Fill in the missing words

She is 165           tall.
The building is 10          high.
She bought two          of beef.
Cut the bread in nine          .
Buy ten          of chips
        five          of brad
        eight          of lemonade
        seven          of cola
        two          of oranges.

8 Translate passive

Film je vysílán v televizi každý den.
Jeho písně jsou známy v zahraničí.
Kouření není zakázáno.
Odpovědi jsou dány na další stránce.
Fotbal je hrán na celém světě.
Tento koláč je vyroben z čokolády.
Pokoj se uklízí každý den.

9 Translate future tense

Možná, že zítra bude slunečno.
Přijdeme pozdě.
Nebudeš věřit tomu příběhu.
Myslíš si , že se jí bude dárek líbit?
Doufám, že přijdeš včas.
Myslím, že si koupím ten kabát.
Jsem si jistá, že se jim ten byt bude líbit.
Budou tomu článku rozumět?
Budeme slavit jeho narozeniny?
Nepojedu do Afriky.
Pozveš jí na večírek?
Navštívíme babičku v neděli?
Pošleš mi ty fotky?

10 Translate-going to

Zavolám mu večer.
Koupíme mu nové kolo.
Už jí nepozvu.
Nepůjčím ti moje knihy.
Bude pršet.
Spadne.
Navštívím tě večer.
Jdeme nakupovat.
Nepůjčím ti peníze.
Jdu se učit přírodopis.
Půjčíš mi auto.
Koupíš sit y boty?
Vyfotíš ten hrad?