Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

úlohy z matematiky pro druhý stupeň

 1. Přirozená čísla
 2. Desetinná čísla
 3. Celá čísla
  1. Sčítání a odečítání celých čísel
  2. Násobení a dělení celých čísel
  3. souhrné příklady - celá čísla
 4. Racionální čísla
  1. Porovnávání zlomků
  2. Sčítání a odečítání zlomků
  3. Násobení a dělení zlomků
  4. Porovnávání racionálních čísel
  5. Sčítání a odečítání racionálních čísel
  6. Násobení a dělení racionálních čísel
  7. Souhrné příklady - racionální čísla