Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Nineth class

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Literatura

Unit 3


1 Crossword

Být stvořen                                            
Pravda                    
Ručník                         
Společně                                        
Kravata               
Zůstat                    
Druh                                
Král. rodina                                                         
Stat frontu                         
Možná                                        
Příprava                                                       
Připravit                                   
Předsudek                                             
Zdvořilý                              
Nezdvořilý                                        
Těšit se na něco                                                                     
Bochník                    
Bochníky                              
Nechat               
Sako                              
Představa                         
Hostitel                    
Porovnat                                   
Trochu                      
Mluva                              
Přímá                              
Nepřímá                                        

2 Finish the sentences-indirect speech

I play tennis. My mum
I speak English. My dad
I go to work by car. My sister
I need some money My brother
I watch TV every evening. My grandma
I teach French. My grandpa
I am happy. My uncle
I live in Prague. My aunt
I have a car. My cousin

3 Write about your family

 

 

 

 

4 Fill in the missing words

River Thames           Tower of London           Downing Street           Oxford Street           Trafalgar Square           Buckingham Palace          

The Queen lives in
The Prime Minister lives in
We can go on a boat trip on the
We can go shopping in
We can see the crown jewels at the
There are lots of pigeons at

5 Word order

Started –in a bakery-the fire-London bridge-near
Were-the streets-and-wide-straight
Wind-blowing-was-a-strong-the river-from
Burned-days-for-the fire-four
The flames-the wind-blew-street-street-from-to
Nobody-in the fire-died
Of the city-destroyed-80%-was
Brick-house-the-made of-new-were
Cleaner-the streets-were-and-wider
Was-Sir Ch. Wren-rebuilt-S. Paul´s cathedral-by

6 Correct the sentences

I can´t cook when I was seven.
We are studying English every day.
He have already learnt three languages.
We will move last Saturday.
I don´t know him very good.
She is the more beautiful girl I have ever seen.
My aunt is a dentist. I don´t like his job.
She complain all the time.
We will going to move in September.
The letter has just arriving.

7 Fill in the adjectives

Wild           tired           large           long           hot

London is           than Prague.
Sun is the           star.
I like           animals from Africa.
I am always           after running.
Summer holidays are the

8 Translate -present perfect

Byl jsi v Itálii?
Znám ji už dva roky.
Četla jsem všechny jeho knihy.
Ten film jsme ještě neviděli.
Seznámili se s jeho ženou.
Už jsi to udělal?
Eva navštívila mnoho cizích zemí.
Udělal si chybu.
Ona se zajímá o hudbu od deseti let.
Už jsme tady hodinu.
Řídil jsi už auto?
Nikdy jsem nebyla v divadle.
Naučila jsem se dva jazyky.

9 Translate-past perfect

When we arrived-film už začal
I couldn´t post the postcard-nekoupila si známky.
He was suntanned because bylo slunečno.
Nikdy jsem jí nepotkala, until she came to my party.
Když skončilo vyučování, the students went home.
He was happy on Friday because-měl těžký den.
Tom didn´t go with us because-ten film už viděl.
The girls failed the test because-se neučily.
I couldn´t write because-ztratila jsem propisku.
He went to bed when-snědl večeři.
She couldn´t drive because-měla nehodu.
She had a toothache because-snědla hodně sladkostí.
I was late and-autobus odjel.