Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Nineth class

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Literatura

Unit 5


1 Crossword

Revizor                                                                             
Technický                                             
Návrh                                                  
Navrhnout                                   
U telefonu                                        
Kvalifikace                                                                 
                                                                  
Mechanik                                        
Řidič náklaďáku                                                         
Žebřík                              
Znalost                                             
Zaměstnat činností                                          
Prac.pohovor                                                              
Kadeřník                                                       
Poznat někoho                                                 
Rozjet                                                    
Zahraniční                                   
Květinářka                                   
Montér                              
Vyplnit                                
Elektrikář                                                            
Recepční na poliklin.                                                                                                   
Popsat                                        
Životopis                                                                             
Kontaktovat                                   
Konejšit                                   
Tesař                                             
Poradce povolání                                                                        

2 Crossword

Uklidnit                                          
Stavař                                   
Zedník                                                  
Narození                         
Být rád                                
Základní                         
Asistentka                                             
Učení                                                                      
Učeň                                                  
Žádat o                                          
Žádost                                                       
Inzerát                              
Ubytování                                                            

3 What do they do?

Teacher-teaches
Pilot
Cook
Shop assistant
Director
Waiter
Designer
Painter
Policeman
Fireman
Diver
Car mechanic
Hairdresser

4 Describe the word

Shampoo is a thing for washing hair
A toothbrush
A dictionary
An umbrella
A fork
A swimming pool
A newspaper
A cinema
A school
English
Sweets

5 Correct the sentences-adjectives and adverbs

The people in the bus were serious injured.
Be quiet, please! I am studying.
She waited nervous in the queue.
Why was she so unfriendly when I met her.
It snowed continues for a week.
My parents are happy married.
Study more! Your English isn´t very well.
You speak French very good.
I like your clothes. You are always very colourful dressed.
Sarah is a careful driver.
We are terrible angry about your behaviour.
She reacts shy in front of the people.
We cannot go out because it is raining heavily.
I absolutely agree with you.
I don´t think she is fully responsible for these results.

6 Translate-gerund

Ráda čtu anglické noviny.
Těším se, že tě uvidím.
Pojďme tančit.
Můžeme jet lyžovat v lednu?
Máš ráda psaní dopisů?
Ráda zpívám.
Dávám přednost hraní na klavír.
Včera jsme šli nakupovat.
Děkuji za uvaření večeře.
Pojedeme do německy mluvící země.
Nemám ráda čtení knížek.
Skončila jsi s prací na zahradě?
Chybí mi jeho vyprávění vtipů.
Zajímám se o sbírání známek.
Nesnáším jeho mluvení o sobě.
Můžeš mi pomoci se sběrem ovoce?
Šli jsme hledat houby.
Jeho zuby potřebují vyčistit.
Nelíbi se mi její vracení se pozdě domů.
Nesouhlasím s tvým odchodem ze země.
Neodpustím ti dělání stejných chyb.
Musím se omluvit za pozdní příchody.
Je mi líto tvého propadnutí u zkoušek.
Ona se zajímá o studium jazyků.
Ráda zalévám květiny.
Nesnáším jeho zpívání.
Jejich způsob života není zdravý.