Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 8. ročník - Česká republika - hospodářství

Privatizace,
struktura ekonomiky
Les
a voda
Zemědělství
Konkurenceschopnost
průmyslu
Služby
Doprava
Zdroje informací

Vedoucí postavení služeb

Charakteristika


Postavení České republiky

Vývoj po roce 1989


Obchod


Rozmístění


Cestovní ruch


Vzdělávání