Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 8. ročník - Česká republika - hospodářství

Privatizace,
struktura ekonomiky
Les
a voda
Zemědělství
Konkurenceschopnost
průmyslu
Služby
Doprava
Zdroje informací

Doprava - druhy, cesty, uzly

Charakteristika

Druhy dopravy

Silniční doprava

Železniční doprava

Vodní doprava

Letecká doprava

Potrubní doprava

Spoje a informatika