Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Místo, kde žijeme

Česká republika Světové strany Mapa ČR Regiony ČR Politický systém ČR Státní správa Zdroje informací

Státní správa

Lidé si vytvořili stát, aby zajistil to, co je potřebné pro všechny. Stát lidi chrání a pomáhá jim. Proto stát potřebuje mít moc. Například policisté a vojáci mají zbraně a v nutných případech je mohou použít. Stát se stará i o jiné věci, než je bezpečnost obyvatelstva. Pomáhá lidem, kteří se o sebe nedokážou sami postarat. Zajišťuje svým občanům vzdělání, vymáhá spravedlnost pro ty, kterým někdo ublížil a stanovuje pravidla obchodování a podnikání. Stát je společenství lidí, kteří trvale žijí na určitém území a mají své zákony. Každý stát má své úřady, které vykonávají státní moc a spravují společné záležitosti.

(Společnost pro 4.roč., nakladatelství Fraus, Plzeň 2010)

Stát je velká a složitá soustava.

Měl by dobře fungovat, proto je rozdělen na menší části, aby ho bylo možné dobře řídit.

Již v minulosti ve středověku na vybraných hradech fungovali knížecí správci, kteří zastupovali knížete, vybírali poplatky a daně, starali se o bezpečnost v území patřícím hradu. Potom se stát začal rozdělovat na kraje a okresy.

Řízení státu je na různých úrovních zajištěno státní správou a samosprávou


Státní správa Samospráva
jmenovaní úředníci volení členové zastupitelstev nebo parlamentu

obec (město), např. Kaplice

město má svůj znak, standartu, policii, kroniku,
razítko, budovu, ve které úřad sídlí ...
 • úředníci např. pro sociální správu, odbor dopravy
 • úředníky řídí tajemník
 • tajemník není volen, ale jmenován
 • volení členové obecního (městského) zastupitelstva
 • členové zastupitelstva volí radu obce (města)
 • zastupitelstvo volí z řad zastupitelů starostu a místostarostu
 • počet zastupitelů a členů rady závisí na počtu obyvatel obce
 • (Kaplice má 21 zastupitelů a 7 členů rady)

kraj, např. Jihočeský

 • krajský úřad (České Budějovice)
 • úředníky řídí ředitel krajského úřadu
 • ředitel je do funkce jmenován
 • úřad je členěn na jednotlivé odbory
 • volení členové krajského zastupitelstva
 • členové zastupitelstva volí radu kraje
 • zastupitelstvo volí z řad zastupitelů hejtmana

stát, hlavní město Praha

 • úřad vlády (Praha)
 • úředníci na ministerstvech
 • armáda, policie, soudy, sociální instituce, zdravotnictví, školství …
 • volení členové parlamentu
 • parlament tvoří poslanecká sněmovna a senát
 • společně volí prezidenta
 • poslanecká sněmovna volí vládu (ministry a předsedu vlády)

Samospráva

Přímo Nepřímo
 • můžeme se účastnit jednání zastupitelstva
 • sledujeme úřední desku, abychom věděli, co se projednává
 • oslovíme zastupitele, anebo jim zašleme dopis
 • kontaktujeme obecní úřad prostřednictvím jeho internetových stránek
 • sepíšeme petici a seženeme podpisy lidí, kteří nás podpoří
 • v dospělosti se můžeme nechat zvolit
 • můžeme se zapojit do činnosti již působících spolků společenských organizací


 • (Společnost pro 4.roč., nakladatelství Fraus, Plzeň 2010)

Státní symboly

V minulosti nechal král Karel IV. vytvořit novou královskou korunu, která se stala symbolem českých králů. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou české korunovační klenoty.

Současné státní symboly


Obyvatelstvo České republiky

V našem státě žijí především Češi

Žijí zde také obyvatelé jiných národností

V Česku žije také velké množství cizinců