Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Místo, kde žijeme

Česká republika Světové strany Mapa ČR Regiony ČR Politický systém ČR Státní správa Zdroje informací

Politický systém České republiky

Naše republika je demokratický stát.

V dnešní době je demokracie nejpřijatelnější model vlády.

Lid vykonává státní moc prostřednictvím zvolených zástupců.

Znaky demokracie

Opakem demokracie je totalita.

Zatímco demokracie je spravedlivý řád, totalita je nespravedlivý, zastrašující systém.

Volby

politik = člen politické strany

Politická strana před volbami sestaví seznam kandidátů, kteří chtějí být zvoleni a podílet se na práci pro obec nebo pro stát.