Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Místo, kde žijeme

Česká republika Světové strany Mapa ČR Regiony ČR Politický systém ČR Státní správa Zdroje informací

Světové strany

Abychom se v krajině, na moři, v horách, ve městě neztratili, potřebujeme se umět orientovat. K důkladné orientaci potřebujeme znát a určit světové strany.

Když nakreslíte plánek třídy, nejsou pro vás světové strany důležité, poněvadž se orientujete podle oken, dveří a tabule. Abychom se však mohli orientovat v krajině, která okna ani tabuli nemá a dokázali ji popsat, rozhodně se neobejdeme bez světových stran. (zdroj: Společnost, pro 4.roč., nakladatelství Fraus, Plzeň 2010)

Střelky všech kompasů ukazují k severnímu magnetickému pólu. Sever je na všech mapách, pokud není uvedeno jinak, vždy nahoře.

Hlavní světové strany

S sever                 N nord
J jih S sud
V východ E est
Z západ W west

Vedlejší světové strany

  • SZ severozápad
  • SV severovýchod
  • JZ jihozápad
  • JV jihovýchod
obr. Ludvík Bartyzal