Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Místo, kde žijeme

Česká republika Světové strany Mapa ČR Regiony ČR Politický systém ČR Státní správa Zdroje informací

Regiony České republiky

Naše republika je velice rozmanitá. Území státu je velice malebné, není jednotvárné. Malebnost vytváří hory, kopce, louky, údolí, řeky, jezera, vesničky a města ale i různé přírodní zajímavosti spolu se starými hrady a zámky. Kvůli těmto rozmanitostem k nám každoročně přijíždí mnoho turistů z cizích zemí.

Přesto se některé regiony poněkud odlišují. Některé jsou hustě obydlené, je v nich mnoho průmyslových podniků, silnic a železnic – zde je horší životní prostředí. Jiné jsou méně zalidněné, s menším množstvím firem, doprava je zde méně hustá – čistší vzduch, lidé sem hodně jezdí za rekreací.

Pokud byste chtěli poznat důkladně nějaký region, asi byste si informace o místech, které je dobré navštívit, vyhledali na internetu, v knihách. Potom byste si zakoupili mapu, která vás územím podrobně provede. My zde „nahlédneme“ do jednotlivých krajů.Kraje České republiky