Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Osobní bezpečí

V případě nouze použijeme tísňové linky


150 hasiči sto padesát hasiči - oheň jenom zasyčí nula jako smotaná hasičská hadice
155 lékař sto padesát pět - doktor je tu hned pětka jako invalidní vozík
158 policie sto padesát osm znám - policistům zavolám osmička jako policejní pouta

156 městská policie
112 jednotné číslo pro hasiče, lékaře i policii

800 155 155 linka bezpečí pro děti a mládež
800 111 113 vzkaz domů
lb@linkabezpeci.cz internetová linka


Abychom se chránili, měli bychom dodržovat některé zásady:


Pokud se vydáte hrát si dál od domu, je dobré být alespoň ve třech.

Pokud by se jeden zranil, druhý u něj počká a třetí spěchá pro pomoc.

Toto je zásada i pro dospělé, pokud se vydávají na výlety do hor nebo na cesty.Pro pomoc je důležité: