Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Mimořádné události

Čas od času se každý může setkat s událostí, která ohrožuje jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v takových situacích zachovat a jak pomoci sobě nebo druhým.

S jakými situacemi se můžeme setkat

Jestliže někdo zjistí, že hrozí nebo vznikla mimořádná událost, musí to okamžitě ohlásit.


Telefonní čísla pro ohlášení mimořádné situace

Co říci, když voláme o pomoc


Požár

  • Nikdy sami nerozdělávejte oheň, sirky a zapalovače nepatří dětem do rukou.
  • Všímejte si toho, co se kolem vás děje. Varujte ostatní např.voláním HOŘÍ!
  • Pokud vznikne požár v bytě, okamžitě zavolejte někoho dospělého a volejte hasiče.
  • Vždy přivolejte hasiče, protože i malý požár se může rozhořet a způsobit obrovské škody.
  • Pokuste se požár uhasit, než přijedou hasiči (vodou, hlínou, pískem)

V Kaplici je služebna profesionálních hasičů. Jsou vybaveni hasičskými auty a technikou. Vyjíždějí k požárům, dopravním nehodám a k ostatním mimořádným situacím.


Záplavy

Při jarním tání sněhu nebo po dlouhotrvajících deštích se může stát, že voda se už nemá v půdě kam vsakovat a koryta potoků a řek už jsou tak naplněna, že se začne vylévat z břehů a zaplavovat okolní krajinu.

Voda má ohromnou sílu. Když se valí krajinou, bere s sebou vše, co jí přijde do cesty: auta, stromy i domy.
Tam, kde voda zůstane delší dobu stát, zničí úrodu, podmáčí domy, vyřadí z provozu stroje a přístroje.
Záplavy zahubí mnoho živočichů a často při nich zahynou i lidé.
V případě nebezpečí jsou lidé v obcích a městech varováni výstražným systémem.

Vodohospodáři vyhlašují pohotovostní stupně

1. stupeň povodňové aktivity = bdělost
2. stupeň povodňové aktivity = pohotovost
3. stupeň povodňové aktivity = ohrožení
4. stupeň povodňové aktivity = extrémní ohrožení

O nebezpečí záplav informují v televizních zprávách o počasí, v novinách nebo obecním rozhlasem.

V naší republice byly obrovské záplavy v roce 1997 na Moravě. Při těchto záplavách bylo zničeno mnoho silnic, domů, někde dokonce celé vesnice (Troubky nad Bečvou), tisícům lidí záplavy poničily majetek.
V roce 2002 byly další veliké záplavy v Čechách. Voda zaplavila obrovské území a napáchala velké škody na majetku, v továrnách a poškodila i spoustu památek, zaplaveno bylo i pražské metro.
V Kaplici bylo v minulosti také několik záplav. Největší byly v létě v roce 2002. Několik dní bez přestávky silně pršelo. Půda byla nasáklá vodou, potoky a Malše měly vysokou hladinu vody. Potom se řeka Malše vylila z břehů a její voda se dostala do ulic města, zaplavila městský park.
Protože koryto řeky Malše už bylo plné, nestačilo pobírat vodu z potoků, které se do Malše vlévají. Všechny potoky v Kaplici se tedy také rozlévaly a zaplavovaly své okolí. Velký proud způsobil i smrt člověka, když strhl sebou auto, jedoucí po mostě.
Lidé po povodni dlouho likvidovali škody, které velká voda způsobila. Opravovaly se domy, cesty, park, břehy, čistila se koryta potoků a řeky. Na břehu Malše byl později zbořen obytný dům, který povodeň poškodila. Voda odnesla i most Na Papírně pod Blanskem. Několik let zde potom sloužil provizorní železný most do doby, než byl postaven nový.

Pokud by hrozilo nebezpečí záplav, nezdržujte se v blízkosti potoků a řek. Poslouchejte rady rodičů a chovejte se obezřetně. Jste-li k tomu vyzváni, musíte opustit ohrožený prostor.