Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Silniční provoz

V našem městě je poměrně velký silniční provoz. Znamená to, že se při cestě městem velice často stáváme účastníkem silničního provozu. Zatím hlavně jako chodec. Ale pokud s rodiči jedete na kole, tak i jako cyklista.

Jako máme ve třídě pravidla chování nebo ve škole školní řád, tak na silnicích a chodnících musíme dodržovat pravidla silničního provozu.