Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Bezpečné chování

Lidé nejsou jen hodní a slušní. Jsou mezi nimi i takoví, kteří mohou druhým ublížit. Ublížit dítěti mohou jak dospělí, tak i děti. Vždy se řiďte radami, které vám dávají vaši rodiče.

V minulých ročnících jste se naučili, jak se zachovat, když vám někdo cizí něco nabízí nebo když vás někam zve někdo, koho neznáte. Už víte, co dělat, pokud jste doma sami a někdo zazvoní anebo když chodíte po setmění z kroužků. Vždy se dobře rozmyslete, co uděláte, jde často o váš život.

Stane se, že nabídka přijde od kamarádů, od starších dětí ze školy, od kamarádů vašich kamarádů nebo od cizích dětí. Někdy se vám může stát, že vás kamarádi nutí udělat něco o čem víte, že by z toho mohl být problém. Přestože nechcete, nakonec neodmítnete, protože se obáváte, že by se vám mohli ostatní vysmívat nebo by s vámi přestali kamarádit, souhlasíte tedy a potom toho velmi litujete.

Některé nápady musíte umět odmítnout.


Pokud někoho kamarád nutí k něčemu nesprávnému, asi to není dobrý kamarád.
(zdroj: učebnice Prvouka pro 3. roč., nakladatelství Fraus Plzeň 2009)