Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 1. ročník - Člověk a jeho zdraví

Hygienické návyky Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Mimořádné události

Někdy se může stát, že lidé jsou v ohrožení života – například při požáru.

Neměli by panikařit a zmatkovat. Měli by se snažit co nejrychleji dostat do bezpečí. Děti ale často neví, jak se v takových případech chovat. Proto si ve škole zkoušejí, jak se zachovat, kdyby ve škole například začalo hořet nebo kdyby bylo potřeba rychle opustit školní budovu.

Tomu zkoušení se říká cvičný poplach. Vypadá to při něm asi takhle:


Ze školního rozhlasu na zdi se ozve ječivý zvuk sirény.
      
Žáci se v klidu zvednou od práce a seřadí se u dveří třídy
      
Ze dveří vychází ve dvojicích rychle za učitelem.
      
Učitel je určenými dveřmi vyvede mimo budovu.
      
Na stanoveném místě vyčkají žáci dalších pokynů.
      
Po skončení cvičného poplachu se žáci vrací zpět do své třídy.
      
A pokračují v práci.
      

   Kdyby byl poplach opravdový, žáci už ví, že při poplachu se nepřezouvají ani si s sebou neberou aktovky a ví, kterými dveřmi vyjdou ven.