Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 1. ročník - Člověk a jeho zdraví

Hygienické návyky Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Osobní bezpečí

Cizí lidé

Ztracen v cizím městě

Zlí lidé mohou

Záminky

nelhat, že maminka je támhle za rohem, většinou si už dítě stopuje, utéct někam, kde je hodně lidí (ne do domů do opuštěných chodeb apod.), při únosu hodně kousat, kopat a hodně řvát

Při nabízení mlsků


Důležité rady


Děti by měli dobře znát: