Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 1. ročník - Člověk a jeho zdraví

Hygienické návyky Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Silniční provoz

Rodiče vás mají rádi a proto o vás mají strach

V blízkosti silnice a na silnici na vás číhá nebezpečí

dopravní značky přechod pro chodce semafor