Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 1. ročník - Člověk a jeho zdraví

Hygienické návyky Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Bezpečné chování

Dětem se často stane úraz. Je to proto, že děti nemají tolik zkušeností jako dospělí, kteří více předvídají, co by se mohlo stát.

Jak se bezpečně chovat?

Nikdo vám nikdy nezaručí, že když budete toto všechno dodržovat, nemůže se vám stát žádný úraz. Všude kolem vás číhá různé nebezpečí. Ale tím, že se budete chovat bezpečně, SE VÍCE OCHRÁNÍTE.

více na www.zachranny-kruh.cz