Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 7. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň dvojhlasá
Zdroje informací

Písně lidové

Kdyby tady byla taková panenka

Jihočeská lidová píseň

Tempo: moderato Takt: celý

Sloka 1.

[: Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. :]

[: Která by mě chtěla, syna vychovala, přitom pannou byla. :]

Sloka 2.

[: Kdybych já ti měla syna vychovati, při tom pannou býti, :]

[: ty by si mně musel kolíbku dělati, do dřeva netíti. :]

Sloka 3.

[: Kdybych já ti musel kolíbku dělati, přitom do dřeva netíti :]

[: ty bys mně musela košiličku šíti, bez jehel a nití. :]

Sloka 4.

[: Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehel a nití, :]

[: ty by si mně musel žebřík udělati, až k nebeské výši. :]

Sloka 5.
v[: Kdybych já ti musel žebřík udělati, až k nebeské výši, :]

[: lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu. :]

Poznámka:

text písně založen na tzv. nonsencu


vhodné ke zpěvu podle "rolí" (chlapci svůj text, dívky svůj)

Anička, dušička, kde si bola

Slovenská lidová píseň

Tempo: mírně
Takt: dvoučtvrťový

Sloka 1.

Anička, dušička, kde si bola, keď si si čižmičky zarosila?

[: Bola som v hájíčku, žala som trávičku, duša moja, duša moja. :]

Sloka 2.

A ja som po tri dni trávu kosil, eště som si čižmy nezarosil.

[: a ja som hrabala, teba som čakala, duša moja, duša moja. :]

Poznámka:

dušička = dušičko - oslovení mezi zamilovanými
bola = byla
keď = že
čižmičky = boty, botičky
žala = sekala
moja = moje
teba = na tebe
čakala = čekalaNáchodský zámeček

Česká lidová píseň

Tempo: mírně
Takt: tříčtvrťový

Sloka 1.

[: Náchodský zámeček vršku kulatého, :]

[: a už mě, má milá, vezou, vezou z něho. :]

Sloka 2.

[: Vezou, vezou, vezou na vraném koníčku, :]

[: pojď, podej, má milá, pojď, podej ručičku! :]

Sloka 3.

[: Ručičku podala, do pláče se dala: :]

[: " kéž jsem tě, můj milej, byla nepoznala :]

Poznámka:

píseň popisuje smutnou chvíli kdy děvčeti odvádí jejího milého na vojnu
kéž = kdyby