Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 7. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň dvojhlasá
Zdroje informací

Píseň dvojhlasá

Adámku náš

Píseň v lidovém dvojhlasu v terciích

Česká lidová píseň

Tempo: Moderato
Takt: Tříčtvrťový

Sloka 1.

Adámku náš, copak děláš?

Na louce ti pasou, ty jsi mezi chasou,

o nic nedbáš, o nic nedbáš!

Verze II.
Sloka 1.

Adámku náš, copak děláš?

Děti jdou do školy, tys ještě v posteli,

na nic nedbáš, na nic nedbáš!

Sloka 2.

Adámek vstal, boty hledal.

Nevěděl kam boty, kabátek, kalhoty

včera si dal, včera si dal.

(všechno zaspal, všechno zaspal)

Poznámka:

chasa = skupina mladých lidí na vsi
Po důkladném nácviku jednohlasém přistoupit k nácviku terciového dvojhlasu, např. děvčata horní hlas, chlapci hlas spodní.