Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 7. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň dvojhlasá
Zdroje informací

Písně vánoční

Nesem vám noviny

Česká vánoční koleda

Tempo: moderato
Takt: tříčtvrťový

Sloka 1.

Nesem vám noviny, poslouchejte,

z betlémské krajiny, pozor dejte.

Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně,

rozjímejte!

Sloka 2.

K němužto andělé s nebe přišli,

i také pastýři jsou se sešli;

jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili,

dary nesli.

Sloka 3.

Andělé v oblacích prozpěvují,

narození Páně ohlašují;

že jest narozen, v jeslích položen, že jest narozen, v jeslích položen,

oznamují!

Poznámka:

tam, kde jsou osminové noty spojeny obloučkem dbáme na tzv. "houpání" hlasu.Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Česká vánoční koleda

Tempo: allegretto
Takt: celý

Sloka 1.

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,

nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám!

Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,

co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.

Sloka 2.

Narodil se tam synáček, posílá mě k vám

byste mu koledy dali - však já mu ji dám.

Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,

radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Sloka 3.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,

ještě musím do Betléma dítko kolíbati.

Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí,

že se budete po smrti s ním radovati.

Poznámka:

vinšujeme = přejeme
hospodář = vlastník statku
béřeme = jdeme
tolárek, dukátek = mince, peníze
odbuďte mě = dejte mi
nemám tu kdy = nemám čas