Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Literatura a internetové odkazy

  1. Základy chemie 1, P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr, Nakladatelství FORTUNA Praha, 1993
  2. Chemie I, I. Karger, D Pečová, P. Peč, Nakladatelství PRODOS
  3. Odmaturuj z chemie, M. Benešová, H. Satrapová, Nakladatelství DIDAKTIK
  4. Chemie 8, Jiří Škoda, Pavel Doulík, Nakladatelství FRAUS 2006
  5. CD - Animovaná chemie 1993, Macromedia Inc.
  6. www.wikipedia.cz
  7. http://xantina.hyperlink.cz