Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 5. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Mimořádné události


Čas od času se každý může setkat s událostí, která ohrožuje jeho život, zdraví nebo majetek.
Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v takových situacích zachovat a jak pomoci sobě nebo druhým.

S jakými situacemi se můžeme setkat

Jestliže někdo zjistí, že hrozí nebo vznikla mimořádná událost, musí to okamžitě ohlásit.

Telefonní čísla pro ohlášení mimořádné situace

Hlášení mimořádné situace musí obsahovat

Požár

V Kaplici je služebna profesionálních hasičů. Jsou vybaveni hasičskými auty a technikou. Vyjíždějí k požárům, dopravním nehodám a k ostatním mimořádným situacím.

Záplavy

Při jarním tání sněhu nebo po dlouhotrvajících deštích se může stát, že voda se už nemá v půdě kam vsakovat a koryta potoků a řek už jsou tak naplněna, že se začne vylévat z břehů a zaplavovat okolní krajinu.

Vodohospodáři vyhlašují pohotovostní stupně:


O nebezpečí záplav informují v televizních zprávách o počasí, v novinách nebo obecním rozhlasem.

Pokud by hrozilo nebezpečí záplav, nezdržujte se v blízkosti potoků a řek.
Poslouchejte rady rodičů a chovejte se obezřetně.
Jste-li k tomu vyzváni, musíte opustit ohrožený prostor.