Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 5. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Bezpečné chování

Návykové látky a zdraví

Alkohol

Tabák

Marihuana

Čichání chemikálií (toluenu) těžce poškozuje mozek

Pervitin

Extáze

Heroin


Největší zlo všech drog

Chytré je nezačít s drogami

Odmítání návykových látek

Pokud někoho kamarád nutí k něčemu nesprávnému, asi to není dobrý kamarád.

zdroj: učebnice Prvouka pro 3. roč., nakladatelství Fraus Plzeň 2009Vliv reklamy


Brutalita v médiích


„Výrobci“ těchto informací, filmů a reklam dobře vědí, že lidé se po náročném pracovním dni chtějí odreagovat nebo si popovídat o něčem, co se vymyká normálnímu chování.

Často se také stává, že brutalitu a násilí v médiích, kterou vidíme denně, bereme již jako normální běžnou věc.

Z vědeckých výzkumů vyplývá, že děti, které velmi často sledují násilnosti ve filmech, v počítačových hrách, jsou agresivnější a hůř rozlišují mezi realitou a fikcí.