Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 5. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Osobní bezpečí

Šikana


Děti, není hanba se svěřit dospělému, situace se tím rozhodně nezhorší, ba naopak.

Chyba:

Pamatuj:

Obrať se:

autor, zdroj: Blažena Kašparová, PČR Sokolov

Některé důvody pro diskriminaci

Tělesné týrání


Tělesné týrání je definováno jako tělesné ublížení dítěti anebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno.

(definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992)

Zahrnuje všechny akty násilí na dítěti, při kterých dochází k tělesnému zranění dítěte, k jeho trvalému postižení nebo dokonce k jeho usmrcení. K tomu se také řadí pravidelné tělesné trestání dítěte užívané jako převažující výchovný prostředek. Při tělesném týrání dochází ke zraněním, postižení orgánů či jejich funkce.

Co je tělesné týrání?


Sexuální zneužívání


Sexuální zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá.

(definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992)

Co je sexuální zneužívání?

Kdo na tebe smí sahat?

Co v té chvíli asi cítíš?


Jak tomu předejít ?

Když ti někdo ublíží, máš právo vědět, že:

Co bys měl/a udělat?


Biologické a psychické změny v dospívání

Chlapci

Dívky

ochlupení hrudníku, podpažních jamek a genitálií ochlupení podpažních jamek a genitálií
akné akné
růst vousů růst prsou
vytváření spermií ve varlatech tvorba vajíček ve vaječnících
hlubší hlas menstruační krvácení

    To, že člověk fyzicky dospívá, ještě neznamená, že je rozumově dospělý.
    Každý by si měl uvědomovat rizika spojená s nebezpečným sexuálním chováním.
    Podle našich zákonů se dospělým stává člověk v 18. letech.

    Ale i v dospělosti je třeba mít na zřeteli bezpečné sexuální chování – nevázaný sex je spojen s rizikem přenosu pohlavních chorob ale i smrtelných chorob (AIDS) nebo nechtěným těhotenstvím.