Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Mimořádné události

Čas od času se každý může setkat s událostí, která ohrožuje jeho život, zdraví nebo majetek.

Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v takových situacích zachovat a jak pomoci sobě nebo druhým.

Jestliže někdo zjistí, že hrozí nebo vznikla mimořádná událost, musí to okamžitě ohlásit.

Telefonní čísla pro ohlášení mimořádné situace:


150 hasiči
158 policie
155 záchranka
112 tísňová linka