Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Bezpečné chování

Lidé nejsou jen hodní a slušní. Jsou mezi nimi i takoví, kteří mohou druhým ublížit. Ublížit dítěti mohou jak dospělí, tak i děti.

Vždy se řiďte radami, které vám dávají vaši rodiče.

V minulých ročnících jste se naučili, jak se zachovat, když vám někdo cizí něco nabízí nebo když vás někam zve někdo, koho neznáte.

Některé nápady musíte umět odmítnout.

Pokud někoho kamarád nutí k něčemu nesprávnému, asi to není dobrý kamarád.

zdroj:Příroda pro 4.roč. ZŠ, nakladatelství Fraus, Plzeň 2010

Návykové látky - závislost

Závislost znamená

Pokud si vážíte svého zdraví, nezačnete nikdy s návykovými látkami experimentovat, protože lákadlo je to zpočátku příjemné, ale nakonec dokáže člověka zničit.

Podle našich zákonů je zakázáno kouření dětem do 15 let, pití alkoholických nápojů do 18 let.

Pokud vám rodiče nabízejí alkohol na oslavách, porušují zákon.