Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Osobní bezpečí

Rodiče vám doma vštěpují pravidla chování, ve škole dodržujete školní řád, ve třídě máte pravidla.

Jsou rodiče, kteří nutí své děti, aby pro ně kradly.

Vaše práva však nejsou neomezená.

Pamatujte, že:

Šikana

Kyberšikana

Brutalita a násilné chování

Sexuální zneužívání

V případě nouze použijeme tísňové linky


800 155 155 – linka bezpečí pro děti a mládež
800 111 113 – vzkaz domů

zdroj: www.zachranny-kruh.cz